KROK 1
UZYSKANIE STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, 
– orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 
– karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.