WYRÓŻNIA NAS

 • szeroka oferta zajęć dydaktyczno- terapeutycznych,
 • indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez psychologów, pedagogów specjalnych i logopedów, mający na względzie całościowy rozwój dziecka z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy,
 • wyposażenie dostosowane do potrzeb dzieci,
 • ciepła, przyjazna atmosferę sprzyjająca poczuciu bezpieczeństwa,
 • wsparcie dla rodziców – warsztaty z psychologiem,
 • socjalizacja,
 • praca w małych grupach,
 • specjalistyczna rehabilitacja – zgodnie z zaleceniami lekarza,
 • WWR,
 • dogoterapia,
 • konsultacje z logopedą i psychologiem,
 • integracja sensoryczna,
 • wykwalifikowana i doświadczona kadra,
 • odpowiednio dobrane pomoce dydaktyczne wspierające rozwój dziecka,
 • wycieczki edukacyjne,
 • imprezy okolicznościowe,
 • zintegrowane, zindywidualizowane podejście do każdego dziecka.