KROK PO KROKU DO „MILOWYCH LUDKÓW”

 • KROK 1
  UZYSKANIE STOSOWNYCH DOKUMENTÓW:

  – orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,  – orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,  – karta zgłoszenia dziecka do przedszkola.

 • KROK 2
  SPOTKANIE Z DYREKTOREM PLACÓWKI:

  – przekazanie dokumentów,  – zapoznanie się szczegółowo z ofertą Przedszkola,  – warto na to spotkanie przygotować sobie „listę pytań” do Dyrekcji Przedszkola,  – umówienie terminu zajęć adaptacyjnych.

 • KROK 3
  ZAJĘCIA ADAPTACYJNE:

  Zapraszamy rodziców wraz z dziećmi do udziału we wspólnych zajęciach w celu poznania się nawzajem, obserwacji jak dziecko się zachowuje, reaguje na nowe otoczenie. Czas i okres adaptacji jest ustalany indywidualnie dla każdego dziecka podczas spotkania z Dyrektorem przedszkola. Jest to także czas, kiedy rodzice mogą podzielić się z nauczycielami istotnymi informacjami dotyczącymi ich dziecka,