O PRZEDSZKOLU

Jeżeli jesteś Rodzicem dziecka, które posiada orzeczenie o stopniu niepełnosprawności , orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i poszukujesz radosnego i przyjaznego miejsca, gdzie panuje domowa atmosfera, gdzie Twoje dziecko będzie chętnie przychodziło i uczestniczyło w licznych zajęciach prowadzonych w małych grupach, gdzie poprzez naukę, ruch i zabawę, a także sztukę będzie poznawać świat, uczyć się samodzielności, wrażliwości i współpracy z innymi dziećmi, gdzie najlepsi fizjoterapeuci będą dążyli do jak najefektywniejszego usprawnienia fizycznego Twojego dziecka, skontaktuj się z nami i odwiedź nasze przedszkole. Milowe Ludki robią Milowy Krok Naprzód. Przekonaj się sam.

Przedszkole Specjalne jest placówką niepubliczną Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji KAMIEŃ MILOWY.  to miejsce, gdzie wyspecjalizowana kadra pedagogiczna, terapeutyczna i medyczna z wieloletnim doświadczeniem sprawi, że Wasze dzieci będą chętnie przychodziły i uczestniczyły w licznych zajęciach prowadzonych w małych grupach.
Nasze poprzez naukę, ruch, zabawę i kontakt ze sztuką, a przede wszystkim rehabilitację, będą poznawać świat, uczyć się samodzielności, wrażliwości i współpracy z innymi. To radosne miejsce, gdzie panuje domowa atmosfera służąca stworzeniu wszystkim maksymalnie korzystnych warunków rozwojowych.
Proponujemy Państwu specjalistyczną kadrę dydaktyczną i terapeutyczną:

  • specjalista psychologii klinicznej,
  • neurologopeda,
  • oligofrenopedagodzy,
  • specjalista integracji sensorycznej,
  • specjalista rehabilitacji medycznej,
  • specjalista neurologii dziecięcej.

Za jeden ze swoich priorytetów stawiamy szeroko pojętą współpracę z rodzicami. Zapraszamy Państwa do partnerskiej współpracy i zachęcamy do aktywnego udziału w życiu Milowych Ludków.
Opłata stała, co miesięczna za przedszkole wynosi 150 zł brutto w całości przeznaczona na cele statutowe Łódzkiej Fundacji Rehabilitacji ,,KAMIEŃ MILOWY”.