GRUPY

Milowe Ludki pracują w niewielkich grupach, które umożliwiają osiągnięcie maksymalnej sprawność fizycznej i psychicznej. W zależności od niepełnosprawności w grupie przedszkolnej jest od 4 do 10 dzieci.

Obecnie w Milowej Krainie mamy 4 grupy. Są to:

  • Żuczki

  • Biedronki

  • Rybki

  • Pszczółki