ORGANIZACJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole otwarte jest 12 miesięcy w roku, 5 dni w tygodniu.
Godziny pracy: 7:00 – 17:00

PRZEDSZKOLE FUNKCJONUJE BEZ PRZERWY WAKACYJNEJ

Zajęcia są prowadzone w małych grupach, dostosowanych do indywidualnych potrzeb przedszkolaków. O rozwój poznawczy, motoryczny oraz emocjonalno-społeczny maluchów dba wyspecjalizowana, życzliwa kadra pedagogiczna, terapeutyczna i medyczna z wieloletnim doświadczeniem. Przedszkole kładzie nacisk na intensywną pracę terapeutyczną, w celu przygotowania dzieci do pełnego udziału w grupie integracyjnej, bądź placówce masowej. Przedszkolaki spędzają czas aktywnie, nabierając zdolności społecznych, niezbędnych w codziennym funkcjonowaniu. Uczestniczą między innymi w przygotowywaniu posiłków, różnego rodzaju pracach plastycznych, rozwijających zdolności, m.in. z zakresu integracji sensorycznej, dogoterapii.